bg

Verslui

Šiaulių technologijų mokymo centre rengiami darbininkai ir tarnautojai pagal 70 profesinio mokymo programų. Kasmet centrą baigia daugiau kaip 800 kvalifikuotų specialistų. Prieš įsiliedami į darbo rinką, mokiniai atlieka  praktiką. Tai puiki galimybė verslo įmonėms, įstaigoms priimti būsimuosius specialistus į savo įmones atlikti praktiką, įvertinti jų profesinius, bendruosius gebėjimus.

Baigdami mokymąsi Šiaulių technologijų mokymo centre mokiniai laiko kompetencijų vertinimo egzaminus. Verslo įmonių atstovai kviečiami aktyviai dalyvauti organizuojant mokinių baigiamuosius kompetencijų vertinimo egzaminus ir įdarbinant savo įmonėse Šiaulių technologijų mokymo centro absolventus.