bg

Priėmimas

2024 M. BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS DATOS

Nuo 2024 m. vasario 1 d. LAMA BPO www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje prasidės stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas. Kviečiame konsultuotis mob. +370 656 69 020, el. paštu karjera@stmc.lt .


Kuo priėmimas mokytis ir mokymasis Šiaulių technologijų mokymo centre skiriasi nuo mokymosi bendrojo ugdymo mokykloje?

Priimant mokinius netaikomas aptarnaujamų teritorijų principas, mokiniai priimami nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena, kokią progimnaziją baigė. Vadovaudamiesi Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis centre 9-je, 10-je klasėse besimokantiems mokiniams kartu su bendrojo ugdymo programa siūlome mokytis profesinio mokymo programos modulio.

Kviečiame į praktinę veiklą linkusius mokinius mokytis Šiaulių technologijų mokymo centre, kur įgiję pagrindinį išsilavinimą, galės rinktis patinkančią ir paklausią darbo rinkoje  specialybę ir kartu įgyti vidurinį išsilavinimą arba įsidarbinti pagal įgytą kompetenciją.