bg

Viešieji pirkimai

Šiaulių technologijų mokymo centro vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus galite rasti centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu:

www.cvpp.lt

Lina Vaitekūnienė
Laikinai einanti viešųjų pirkimų ir projektų skyriaus vadovo pareigas
El. p. lina.vaitekuniene@stmc.lt