bg

Užimtumo tarnybos klientams

Šiaulių TMC planuojamų vykdyti užimtumo tarnybos klientų profesinio mokymo programų grafikas: