bg

Užimtumo tarnybos klientams

Šiaulių technologijų centro Vairuotojų mokymo skyrius yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su Užimtumo tarnyba, kurios klientai gali įgyti juos dominančią specialybę ar kvalifikaciją. 

Siūlome susipažinti su galimomis mokymosi programomis.C ir CE kategorijos transporto priemonių krovininių automobilių vairuotojų mokymas

Programos aprašymas: Ši programa skirta C ir CE kategorijos transporto priemonių krovininių automobilių vairuotojo profesinei kompetencijai įgyti ir garantuoja žinių ir įgūdžių lygį, reikalingą vairuojant C ir CE kategorijų transporto priemones krovininius automobilius pervežant krovinius vidaus ir tarptautiniais maršrutais.
Programos trukmė: 5,00 sav. / 78 val.
Mokymo kaina: 897,82 Eur
Teikėjo adresas: Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Dvaro g. 144a
Kontaktai: Vairuotojų mokymo skyrius Tel.: 8 671 89600, vairuoti@stmc.lt

C, CE ir D kategorijos transporto priemonių krovininių automobilių vairuotojų mokymas

Programos aprašymas: Ši programa skirta C, CE ir D kategorijos transporto priemonių krovininių automobilių vairuotojo profesinei kompetencijai įgyti ir garantuoja žinių ir įgūdžių lygį, reikalingą vairuojant C, CE ir D kategorijų transporto priemones krovininius automobilius pervežant krovinius arba keleivius vidaus ir tarptautiniais maršrutais.
Programos trukmė: 5,00 sav. / 113 val.
Mokymo kaina: 999,13 Eur
Teikėjo adresas: Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Dvaro g. 144a
Kontaktai: Vairuotojų mokymo skyrius Tel.: 8 671 89600, vairuoti@stmc.lt

CE ir D kategorijos transporto priemonių krovininių automobilių arba autobuso vairuotojų mokymas

Programos aprašymas: Ši programa skirta CE ir D kategorijos transporto priemonių krovininių automobilių arba autobuso vairuotojo profesinei kompetencijai įgyti ir garantuoja žinių ir įgūdžių lygį, reikalingą vairuojant CE ir D kategorijų transporto priemones krovininius automobilius pervežant krovinius arba keleivius vidaus ir tarptautiniais maršrutais.
Programos trukmė: 5,00 sav. / 78 val.
Mokymo kaina: 897,82 Eur
Teikėjo adresas: Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Dvaro g. 144a
Kontaktai: Vairuotojų mokymo skyrius Tel.: 8 671 89600, vairuoti@stmc.lt

CE kategorijos transporto priemonių krovininių automobilių vairuotojų mokymas

Programos aprašymas: Ši programa skirta CE kategorijos transporto priemonių krovininių automobilių vairuotojo profesinei kompetencijai įgyti ir garantuoja žinių ir įgūdžių lygį, reikalingą vairuojant CE kategorijų transporto priemones krovininius automobilius pervežant krovinius vidaus ir tarptautiniais maršrutais.
Programos trukmė: 5,00 sav. / 52 val.
Mokymo kaina: 645,86 Eur
Teikėjo adresas: Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Dvaro g. 144a
Kontaktai: Vairuotojų mokymo skyrius Tel.: 8 671 89600, vairuoti@stmc.lt

D kategorijos transporto priemonių autobusų vairuotojų mokymas

Programos aprašymas: Ši programa skirta D kategorijos transporto priemonių autobuso vairuotojo profesinei kompetencijai įgyti ir garantuoja žinių ir įgūdžių lygį, reikalingą vairuojant D kategorijų transporto priemones autobusus pervežant keleivius vidaus ir tarptautiniais maršrutais.
Programos trukmė: 5,00 sav. / 52 val.
Mokymo kaina: 608,20 Eur
Teikėjo adresas: Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Dvaro g. 144a
Kontaktai: Vairuotojų mokymo skyrius Tel.: 8 671 89600, vairuoti@stmc.lt

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka

Programos aprašymas: Mokymo programą gali mokytis asmenys, turintys transporto priemonių vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba iki 2009 m. rugsėjo 10 d. įgiję teisę vairuoti C1 ar C kategorijų motorines transporto priemonės Mokymosi metu: Atnaujinamos vairuotojo žinios ir gebėjimai, kurie atitinktų mokslo ir technikos pažangą ir vairuotojų profesiniam mokymui keliamus reikalavimus – išmanytų racionalaus ir ekonomiško vairavimo, krovinių vežimo saugos taisykles, sveikatos, kelių eismo, aplinkos apsaugos, krovinių vežimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kurių privaloma laikytis vežant bei pakraunant (iškraunant) krovinius. Baigus mokymus įgyjama naujų papildomų profesinių teorinių žinių saugiai vežti krovinius C1, C1E, C ir CE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis
Programos trukmė: 4,00 sav. / 20 d. / 150 val.
Mokymo kaina: 476,35 Eur
Teikėjo adresas: Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Dvaro g. 144a
Kontaktai: Vairuotojų mokymo skyrius Tel.: 8 671 89600, vairuoti@stmc.lt

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka

Programos aprašymas: Minimalus reikalaujamas išsilavinimas - pagrindinis išsilavinimas. Teorinio mokymo metu supažindinama su transporto priemonių valdymo sistemomis, jų charakteristikomis, veikimu, ekonomiško (ekologiško) transporto priemonių vairavimo ypatumais, su kelių transportu susijusių socialinių ir krovinių vežimo teisės aktų reikalavimais ir taikymu, rizika, kylančia vairuotojo darbo aplinkoje, nelaimingų atsitikimų priežastimis ir pasėkmėmis, krovinių krovimo, tvirtinimo ir fiksavimo reikalavimais, su transporto priemones veikiančiomis jėgomis, transporto priemonės ir junginio ašių apkrovų apskaičiavimo principais, krovinių vežimo kelių transportu ekonominiais ypatumais.
Programos trukmė: 1,00 sav. / 5 d. / 35 val.
Mokymo kaina: 143,93 Eur
Teikėjo adresas: Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Dvaro g. 144a
Kontaktai: Vairuotojų mokymo skyrius Tel.: 8 671 89600, vairuoti@stmc.lt

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka

Programos aprašymas: Mokymo programą gali mokytis asmenys, turintys 18 m., teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Mokymosi metu: suteikiama žinių apie motorinių transporto priemonių vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo tvarką; supažindinama su racionalaus važiavimo ir saugos reikalavimais; išaiškinama transporto priemonių kinematinių grandinių ir valdymo sistemų charakteristikos; išdėstomi ekologinio (ekonominio) ir aplinką saugojančio vairavimo būdai; išaiškinama įvairių veiksnių svarba darbo ir poilsio ciklui; suteikiama žinių apie eismo keliais nelaimių priežastis ir rizikos faktorius; supažindinama su bendravimo kultūra; išaiškinami teisės aktų reglamentuojančių krovinių vežimą reikalavimai; išmokoma organizuoti transporto priemonės pakrovimą deramai laikantis saugos ir tinkamų transporto priemonės naudojimo taisyklių; suteikiama žinių apie krovinių vežimo kelių transporto ekonominius klausimus ir rinkodarą krovinių vežėjų veiklos organizavimą; suteikiama vairavimo įgūdžių vairuojant transporto priemonę įvairaus eismo intensyvumo ir dangų keliais. Baigus mokymus įgyjama reikiamų žinių ir praktinių įgūdžių saugiai vežti krovinius C1, C1E, C ir CE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis.
Programos trukmė: 4,00 sav. / 20 d. / 150 val.
Mokymo kaina: 598,74 Eur
Teikėjo adresas: Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Dvaro g. 144a
Kontaktai: Vairuotojų mokymo skyrius Tel.: 8 671 89600, vairuoti@stmc.lt

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka

Programos aprašymas: Mokymo programą gali mokytis asmenys, turintys 21 m., turintys kvalifikacijos pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (C1, C1E, C ir CE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis), galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą. Mokymosi metu: Suteikiama žinių vairuotojams, turintiems kvalifikacijos pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius, žinių ir gebėjimų, reikalingų įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius. Baigus mokymus įgyjama reikiamų žinių ir praktinių įgūdžių saugiai vežti keleivius D1, D1E, D ir DE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis.
Programos trukmė: 1,00 sav. / 5 d. / 35 val.
Mokymo kaina: 177,05 Eur
Teikėjo adresas: Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Dvaro g. 144a
Kontaktai: Vairuotojų mokymo skyrius Tel.: 8 671 89600, vairuoti@stmc.lt