bg

Specialybės

SIŪLOMOS SPECIALYBĖS:
Baigusiems 8 arba 9 klases mokiniams, norintiems mokytis tik bendrojo ugdymo dalykų, siūlome: