bg

Specialybės

Šioje dalyje pateikti specialybių, kurių mokymui Šiaulių technologijų mokymo centras turi licencijas, profesinio mokymo programos ir mokymo planai.

Priėmimas mokytis specialybės vykdomas tik pagal konkrečiam priėmimo etapui valstybės patvirtintas profesinio mokymo programas.

2023 m. pagrindinio priėmimo vasaros etapo PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS 2023