bg

Specialybės

SIŪLOMOS SPECIALYBĖS:

Baigusiems 10 klasių ir įgijusiems pagrindinį išsilavinimą, siekiantiems mokytis specialybės kartu su vidurinio ugdymo programos dalykais, siūlome šias specialybes:

Baigusiems 10 klasių ir įgijusiems pagrindinį išsilavinimą, siekiantiems mokytis tik specialybės, siūlome šią specialybę:

Baigusiems 12 klasių ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą mokiniams siūlome šias specialybes:

Turintiems kvalifikaciją:

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims, siekiantiems mokytis specialybės kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa, siūlome šią specialybę: