bg

Autokrautuvo eksploatavimas

Autokrautuvo eksploatavimas – Sandėlio operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos modulis.

Būsimasis sandėlio operatorius mokosi:

  • paaiškinti autokrautuvo pagrindinius techninius duomenis, konstrukciją, jo įrenginius bei veikimo principą;
  • įvertinti rizikos veiksnius autokrautuvo darbo vietoje;
  • pastatyti autokrautuvą pagal reikalavimus;
  • patikrinti autokrautuvo veikimą;
  • eksploatuoti autokrautuvą pagal reikalavimus;
  • suprasti perduodamus žodinius pranešimus ar ženklus rankomis;
  • įvardyti krovinių rūšis ir įvertinti krovinio svorį;
  • apžiūrėti ir parinkti kabinimo ir kėlimo reikmenis;
  • atlikti kėlimo operacijas (pakrovimo ir iškrovimo darbus) pagal taisykles;
  • užtikrinti saugų krovinių krovimą ir sandėliavimą.

 
Mokymasis:
Autokrautuvo eksploatavimo kvalifikaciją įgysi Šiaulių technologijų mokymo centre:

Mokymosi trukmė – 90 val., 2,4 sav. (išsilavinimas pagrindinis + kvalifikacija). Sveikatos priežiūros ir profesinės reabilitacijos skyriuje.