bg

Paramedikas

Būsimasis paramedikas mokosi:

 • vertinti žmogaus kūno anatomiją, fiziologiją, patologiją;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais bei jų šeimų nariais, sveikatos priežiūros komandos nariais, institucijomis, susijusiomis su asmens sveikatos priežiūra;
 • teikti pirmąją pagalbą;
 • atlikti pradinį nukentėjusiojo gaivinimą;
 • atpažinti paciento ūmias būkles ir traumas.
 • teikti pacientui būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais;
 • paruošti pacientą transportuoti;
 • transportuoti pacientą;
 • išmanyti sveikatos sutrikimų profilaktikos priemones;
 • taikyti prevencines medicinos priemones;
 • pasiruošti veikti ekstremalių situacijų metu;
 • teikti medicinos pagalbą ekstremalių situacijų metu.

Darbo pobūdis.
Įgiję paramediko kvalifikaciją asmenys gali verstis paramediko praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti skubiosios medicinos pagalbos paslaugas ir (ar) kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir paramedikas.

Mokymasis:
Paramediko kvalifikaciją įgysi Šiaulių technologijų mokymo centre Sveikatos priežiūros ir profesinės reabilitacijos skyriuje. Mokymosi trukmė 18 mėn. (išsilavinimas vidurinis + 1 kvalifikacija).