bg

Slaugytojo padėjėjas

Būsimasis slaugytojo padėjėjas mokosi:

 • atlikti paciento higieninę priežiūrą;
 • padėti maitinti pacientą;
 • supažindinti pacientą su laikina gyvenamąja aplinka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;
 • padėti slaugos specialistui arba akušeriui slaugyti pacientą;
 • padėti slaugos specialistui paruošti ir atlikti pacientui reabilitacines procedūras;
 • rūpintis mirštančiais pacientais bei jų artimaisiais;
 • surinkti paprastus ėminius tyrimams, pakuoti ir gabenti juos į laboratoriją slaugos specialistui prižiūrint;
 • prižiūrėti vemiantį, zonduojamą, drenuojamą pacientą, prižiūrėti kateterį ir sekti diurezę, stebėti tuštinimąsi ir šlapinimąsi slaugos specialistui prižiūrint;
 • gaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus;
 • stebėti infuzijas, paruošti ir prižiūrėti slaugos apibūdinti infuzinės terapijos principus, naudojamus infuzijai tirpalus bei priežastis galinčias sukelti komplikacijas;
 • stebėti infuzijas, paruošti ir prižiūrėti slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti;
 • tvarkyti mirusiuosius.

Darbo pobūdis.
Įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, gali dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir slaugytojo padėjėjas.

Mokymasis:
Slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją įgysi Šiaulių technologijų mokymo centre

Mokymosi trukmė 10 mėn. Sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės skyriuje

Mokymosi trukmė 10 mėn. Mažeikiuose. Sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės skyriuje