bg

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Būsimasis ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas mokosi:

  • padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena;
  • organizuoti vaikų maitinimą;
  • padėti vaikams tvarkytis asmeninius daiktus;
  • užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
  • teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais;
  • padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus;
  • padėti vaikams ugdytis bazinius įgūdžius.

Darbo pobūdis.
Įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, gali dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą.

Mokymasis.
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją įgysi Šiaulių technologijų mokymo centre.

Mokymosi trukmė – 6 mėn.kimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją įgysi Šiaulių technologijų mokymo centro Sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės skyriuje.

Mokymosi trukmė – 6 mėn. Mažeikiuose. Sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės skyriuje.