bg

Apskaitininkas

Būsimasis apskaitininkas mokosi:

 • atlikti kasos ir banko operacijas;
 • atlikti dalį buhalterinės apskaitos;
 • apskaičiuoti žaliavas ir atsargas, nuosavybę, pelną (nuostolius), gamybos išlaidas, darbo užmokestį;
 • fiksuoti įmonės turtą ir skolas;
 • vesti pajamų ir išlaidų žiniaraščius;
 • pildyti kitą buhalterinę dokumentaciją;
 • pateikti ataskaitas vadovybei ir vartotojams;
 • surašyti materialinės atsakomybės sutartį;
 • išimti ir įnešti pinigus į banką;
 • pajamuoti ir išmokėti pinigus;
 • užpildyti kasos orderius ir kitus apskaitos dokumentus;
 • sudaryti darbo užmokesčio žiniaraščius;
 • išskaičiuoti mokesčius;
 • vykdyti valiutines operacijas.

Darbo pobūdis.
Įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, gali dirbti valstybinėse ir privačiose įstaigose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.

Mokymasis.
Apskaitininko kvalifikaciją įgysi Šiaulių technologijų mokymo centre:

Mokymosi trukmė 10 mėn. Technologijų skyriuje.

Mokymosi trukmė 10 mėn. Mažeikiuose. Sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės skyriuje.

Mokymosi trukmė 12 mėn. Kuršėnų skyriuje.