bg

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Būsimasis ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas mokosi:

  • padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena;
  • organizuoti vaikų maitinimą;
  • padėti vaikams tvarkytis asmeninius daiktus;
  • užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
  • teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais;
  • padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus;
  • padėti vaikams ugdytis bazinius įgūdžius.

Darbo pobūdis.
Įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, gali dirbti valstybinėse ir (arba)  nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą.

Mokymasis:
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją įgysi Šiaulių technologijų mokymo centre:

Mokymosi trukmė – 6 mėn. (išsilavinimas vidurinis + 1 kvalifikacija). Sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės skyriuje.

Mokymosi trukmė – 6 mėn. (išsilavinimas vidurinis + 1 kvalifikacija). Mažeikiuose. Sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės skyriuje