bg

Apskaitininkas

Būsimasis apskaitininkas mokosi:

 • atlikti kasos ir banko operacijas, 
 • atlikti dalį buhalterinės apskaitos, 
 • apskaičiuoti žaliavas ir atsargas, nuosavybę, pelną (nuostolius), gamybos išlaidas, darbo užmokestį, 
 • fiksuoti įmonės turtą ir skolas, 
 • vesti pajamų ir išlaidų žiniaraščius, 
 • pildyti kitą buhalterinę dokumentaciją, 
 • pateikti ataskaitas vadovybei ir vartotojams, 
 • surašyti materialinės atsakomybės sutartį,
 • išimti ir įnešti pinigus į banką,
 • pajamuoti ir išmokėti pinigus,
 • užpildyti kasos orderius ir kitus apskaitos dokumentus, 
 • sudaryti darbo užmokesčio žiniaraščius, 
 • išskaičiuoti mokesčius, 
 • vykdyti valiutines operacijas.

Darbo pobūdis.
Įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, gali dirbti valstybinėse ir privačiose įstaigose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.

Mokymasis.
Apskaitininko kvalifikaciją įgysi Šiaulių technologijų mokymo centro Technologijų skyriuje.
Mokymosi trukmė 27 mėn.