bg

Profesinio mokymo programos 2023 m.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapo PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS 2023 m.

Stojančiųjų registracija ir prašymai mokytis teikiami internetinėje svetainėje www.lamabpo.lt

Konsultacijos priėmimo ir mokymosi klausimais teikiamos:


Profesinio mokymo programų (specialybių) aprašymus galima rasti:
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/