bg

Tikslas ir uždaviniai

Tikslai (Prekybos ir verslo skyriaus 2023 metų (2023-01-02 - 2023-06-30) veiklos planas:
 
1. Aprūpinti regiono darbo rinką kvalifikuotais specialistais, gebančiais prisitaikyti prie aplinkos pokyčių, nuolat tobulinančiais savo kompetencijas ir siekiančiais rezultato.


2. Tenkinti visuomenės ir verslo įmonių profesinio mokymosi, kompetencijų tobulinimo, neformaliojo švietimo poreikius.