bg

Neformalusis švietimas

Mokinių neformalusis švietimas skirtas mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikiams tenkinti. Šiaulių technologijų mokymo centre 2022/2023 m. m. veikia 20 būrelių. Dalyvavimas būrelių veikloje finansuojamas valstybės lėšomis, mokiniams nemokamas. Pageidaujantys būrelius lankyti kitų skyrių mokiniai turi kreiptis interneto svetainėje paskelbtais skyrių kontaktais.


Viena iš popamokinės veiklos sričių – dalyvavimas mokinių savivaldoje, Šiaulių TMC Mokinių tarybos, Lietuvos Moksleivių sąjungos veiklose. Šiaulių TMC Mokinių tarybos kuratorė – Dalia Kerienė, Menų ir grožio paslaugų skyriaus socialinė pedagogė. Kviečiame prisijungti!