bg

Šiaulių technologijų mokymo centro naujienos

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo mokymai

2022 11 24


0001_dsc_0010_1669311761-bb4789239f3a046fc30b50b00f170ca4.jpg Šiaulių technologijų mokymo centre įgyvendintos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinuojamo projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ veiklos, kurių metu Statybos, Technologijų ir Kuršėnų skyrių profesijos mokytojai parengė ir įgyvendino devynias 40 valandų trukmės  suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas ir vieną neformaliojo profesinio mokymo programą. Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 100 Šiaulių miesto ir rajono įmonių dirbančiųjų. Mokymuose buvo ugdomos ir tobulinamos darbo MS Excel, AutoCad, Inventor kompetencijos, kiti dalyviai pasirinko plaukų kirpimo, konditerijos, namų interjero dekoravimo, gipso kartono sistemų montavimo technologijų mokymąsi.

2022 m. kovo 2 d. – lapkričio 8 d. buvo įgyvendinta  20 kreditų apimties „Įstaigos dokumentų tvarkymo ir organizacinių darbų“ neformaliojo profesinio mokymo programa, ją baigė 10 dalyvių. Mokymų dalyviai išmoko, kaip rengti ir tvarkyti įstaigos administracijos dokumentus, teikti pagalbą įstaigos vadovybei planuojant įstaigos vadovo darbotvarkę ir organizuojant posėdžius, renginius, priimti įstaigos lankytojus ir atsakyti į jiems kylančius klausimus,  organizuoti personalo darbą įstaigos viduje ir darbuotojų įdarbinimą.

Atliktoje anketinėje apklausoje visi mokymų dalyviai gerai ir labai gerai įvertino mokymų turinį, mokymų organizavimą ir aprūpinimą, dėkojo profesijos mokytojams už aiškiai ir suprantamai pateiktą mokymų medžiagą, išugdytas naujas kompetencijas ir šiltą bendravimą bei išreiškė pageidavimą ateityje dalyvauti panašiuose mokymuose.