bg

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo mokymo profesija

Apie profesiją ir/ar mokymus

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJO (T320104101), modulinę profesinio mokymo programą baigę Jūs gausite pažymėjimą, įrodantį Jūsų kompetencijas (20 kreditai, t.y. 45 d.d., turint vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, būtina būti ne jaunesniam kaip 21 metų ir turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą).

Į valstybės finansuojamą programą  „MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI MODULINĘ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA“ stojimas vykdomas 2 kartus per metus  per LAMA BPO sistemą.

Vasaros etapo pradžia nuo rugsėjo 1 dienos.

Žiemos etapo pradžia nuo vasario 20 dienos.

Programos trukmė 5 mėnesiai.

Ko išmoksime?

C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas, 5 kreditai
Apibūdinti C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės ir motorinių transporto priemonių junginio pagrindines sistemas, prietaisus, jų charakteristikas ir veikimą.
Apibūdinti C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės ir motorinių transporto priemonių junginio eksploatacines medžiagas ir jų keitimo periodiškumą.
Apibūdinti C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės ir motorinių transporto priemonių junginio techninius gedimus, jų įtaką aplinkai ir saugiam eismui.
Apibūdinti C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės ir motorinių transporto priemonių junginio, atitinkančio EURO reikalavimus, pagrindines sistemas, prietaisus, jų charakteristikas ir veikimą.
Apibūdinti C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės ir motorinių transporto priemonių junginio, atitinkančio EURO reikalavimus, techninius gedimus, jų įtaką aplinkai ir saugiam eismui.
Pašalinti smulkius C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės ar motorinių transporto priemonių junginio gedimus.
Išmanyti kelių eismo taisykles ir kitus C ir CE kategorijų motorinių transporto priemonių vairavimą reglamentuojančius teisės aktus.
Pasirengti saugiai vairuoti C ir CE kategorijos motorinę transporto priemonę ir motorinių transporto priemonių junginį.
Atlikti manevravimo veiksmus specialioje aikštelėje, laikantis eismo saugumo reikalavimų.
Vairuoti C ir CE kategorijos motorinę transporto priemonę ar motorinių transporto priemonių junginį realiomis eismo sąlygomis.
Krovinių vežimas komerciniais tikslais (95 kodas, asmenims sulaukusiems 21 metų amžiaus), 10 kreditų
Apibūdinti C ir CE kategorijos motorinės transporto priemonės kinematines grandines ir valdymo sistemas, jų charakteristikas ir veikimą.
Paaiškinti su kelių transportu susijusių teisės aktų reikalavimus, jų taikymą, baudas už jų nuostatų nesilaikymą.
Paaiškinti riziką, kylančią dėl vairuotojo darbo sąlygų, nelaimingų atsitikimų bei materialinių ir finansinių pasekmių.
Imtis atitinkamų veiksmų susidarius avarinei situacijai.
Vairuoti motorinę transporto priemonę kroviniams vežti skirtingomis eismo sąlygomis.
Apibūdinti motorinės transporto priemonės krovos darbus.
Užfiksuoti ir pritvirtinti krovinį naudojantis krovos įranga.
Uždengti krovinį.
Išmanyti krovinių vežimą reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus.
Įvertinti transporto priemonės apkrovas, jų įtaką saugiam krovinio vežimui.
Pildyti krovinių vežimo dokumentus.
Apibūdinti kelio galimiems nusikaltimams užkirtimą.
Apibūdinti vairavimo ir poilsio režimo reikalavimus.
Apibūdinti krovinių vežimo kelių transportu ekonominius ypatumus ir rinką.
Paruošti motorinę transporto priemonę perdavimui kitam vairuotojui.
Įvadas į darbo rinką, 5 kreditai
Susipažinti su būsimo darbo specifika ir darbo vieta.
Įvardyti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.
Demonstruoti realioje darbo vietoje įgytas kompetencijas.

Mokytis profesijos galima 4 būdais:

  • Kai yra skelbiami stojimai, galite stoti į valstybės finansuojamą arba mokamą vietą per www.profesinis.lamabpo.lt.
  • Jeigu esate registruota (-as) užimtumo tarnyboje, Jus gali siųsti Užimtumo tarnyba finansuodama visą sumą už mokslą ir, esant poreikiui, finansuoti apgyvendinimo arba kelionės išlaidas. Tokiu atveju, kreipkitės į savo užimtumo tarnybos konsultantą.
  • Jus gali siųsti mokytis darbdavys, sumokėdamas visą arba dalį mokesčio už mokslą.
  • Jūs galite mokytis savo lėšomis. Mokėti galima dalimis, atvykus mokytis turėtumėte sumokėti 100 € pradinį įnašą, likusi suma būtų išdalinta kas mėnesį, pagal to mėnesio darbo dienų skaičių.