bg

Mokymo(si) aplinka

Šiaulių TMC Technologijų skyriuje besimokantys mokiniai praktinius įgūdžius tobulina specializuotose praktinio mokymo bazėse. Visi skyriaus mokiniai turi galimybę gyventi šalia skyriaus esančiame renovuotame bentrabutyje.
Profesinį meistriškumą jiems perduoda profesijos mokytojai praktikai.
Praktinio mokymo bazėse vyksta ne tik formalus ir neformalus mokymas, bet ir įvairūs seminarai, mokymai, renginiai, ekskursijos.Technologijų skyrius

Skyriaus vadovė

Rasa Freimonienė
Tel. (8 41) 46 26 35
rasa.freimoniene@stmc.lt