bg

Mokymo (si) aplinka

Mechanikos skyriuje besimokantys mokiniai praktinius įgūdžius tobulina specializuotose praktinio mokymo dirbtuvėse.

Skyriuje veikia biblioteka.

Skaitytojai laukiami:
Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9.30 val. iki 14.30 val.
Penktadieniais nuo 9.30 val. iki 13.30 val.

Bibliotekose teikiamos paslaugos: prieiga prie interneto, spaudinių išdavimas į namus ir skaitykloje, pagalba ieškant informacijos internete ir abonemente, dokumentų spausdinimas. Lankytojai gali naudotis įvairiomis enciklopedijomis, žodynais, žinynais, informacinėmis knygomis, profesine literatūra, skaityti periodinius leidinius, susipažinti su naujų knygų parodomis.

Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Penktadieniais nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Pietų pertrauka nuo 12.15 val. iki 12.45 val.

Bibliotekos katalogas
https://www.imobis.lt/app/mobis/stmc

Šiaulių technologijų mokymo centro bibliotekos katalogas suteikia galimybę bibliotekos skaitytojams (mokiniams, mokytojams) neužėjus į biblioteką sužinoti, ar pageidaujama knyga, vadovėlis yra bibliotekoje.

Skyriuje veikia valgykla, kuri kasdien tiekia šviežų maistą.