bg

Mokymo organizavimas

Mokslo metų pradžia: rugsėjo 1 d.
Mokslo metų trukmė: 165-185 mokymosi dienos.
Per mokslo metus mokiniams skiriamos rudens, Kalėdų, žiemos, Velykų, vasaros atostogos.

Mokslo metai susideda iš 2-jų pusmečių.
Pirmo pusmečio trukmė – 18 savaičių, antro – 16-19 savaičių. Mokymas vyksta 5 dienas per savaitę. Pasibaigus II-am pusmečiui, nepažangiems mokiniams skiriami papildomi darbai, iki birželio 28 d. jiems organizuojamos konsultacijos, atsiskaitymai.

Teorinio mokymo pamokos prasideda 8.00 val., pamokos trukmė – 45 minutės. Profesinio praktinio užsiėmimo trukmė – 7-8 val. Dalis profesinio praktinio mokymo užsiėmimų organizuojami 2 pamainomis. I pamainos užsiėmimai vyksta nuo 8.00 val., II-os – nuo 14.00 val. Mokiniai, įgiję pirminius profesinius praktinius įgūdžius Šiaulių technologijų mokymo centro dirbtuvėse ir laboratorijose, praktinį mokymą gali tęsti (atlikti) įmonėse, realiose darbo vietose. Mokiniams, kurie dirba pagal darbo sutartis ir mokosi specialybės, atitinkančios jo darbo profilį, taikoma pameistrystės mokymo forma, kuomet mokinys praktinių įgūdžių mokosi darbo vietoje, o teorijos - mokykloje. Pameistrystės mokymo forma taikoma ir tuo atveju, jeigu įstojęs mokytis mokinys sudaro su darbdaviu pameistrystės darbo sutartį.