bg

Mokykla įkurta 1961 metais ,,Baltijos" restorano patalpose, Vilniaus g. 166, ir veikė kaip Vilniaus prekybos mokyklos Šiaulių filialas. Filialo vedėju paskirtas E. Urlakis.

1968 m. mokykla perkeliama į Tilžės g. Nr.128 patalpas.

1969 m. mokykla reorganizuota į savarankišką Šiaulių prekybos - kulinarijos mokyklą. Mokyklos direktoriumi tampa E. Urlakis

Nuo 1973 m. mokyklos direktore paskirta Birutė Valiukonienė.

Nuo 1980 m. mokykla persikelia į Vytauto g. Nr. 267 patalpas. Ta proga direktorei B. Valiukonienei įteikiamas simbolinis mokyklos raktas.

1991 m. rugsėjo 1-osios šventėje moksleivius sveikina naujoji mokyklos direktorė – Joana Radavičienė.

Mokykla jau gyvuoja daugiau nei 58 metus. Per šį laikotarpį keitėsi specialybės, kito mokinių skaičius, mokymosi trukmė, keitėsi mokymo turinys.

Šiaulių Prekybos ir verslo mokykla 2004 m. liepos 1 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu reorganizuota į Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyrių.

2012 m. Prekybos ir verslo skyriuje įkurtas Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorinis praktinio mokymo centras.

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. VŠĮ Šiaulių technologjų mokymo centro Prekybos ir verslo skyrius.

(VŠĮ Šiaulių profesinio rengimo centras, VŠĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, VŠĮ Kuršėnų politechnikos mokykla reorganizuotos jungimo būdu, sujungiant į naują juridinį asmenį - VŠĮ Šiaulių technologijų mokymo centras)

ŠŪKIS

,,Viskas bus gerai. Viskas yra gerai."

 HIMNAS

Nebetyli profesijų garsai
Buvau ten vakar ir eisiu ten ryt,
Kur Prekybos ir verslo skyrius yr
Ir ten tavo protas dirba dar gyviau
Už gyvenimą, už gyvenimą dirba gyviau.
 
Ir jei pilnas idėjų esi,
Ateik į šulę žvangant bliūdų
Ir padėklų paklausyt (aidi aidi).
Visa tai pamiršt neįmanoma...
 
Nebetyli skambutis! Nebemiega ant stalo mokiniai!
Mes su tavim, mes su tavim, mes su tavim ten turim eit.
Didelės klasės, pilnos karalių mokinių,
Mes su tavim, mes su tavim, aš su tavim vėl einu, ten einu!
Nesvarbu, koks tavo verslas,
Ei tu, koks ten sandėlyyyys?
Mes galim šiandien pagyventi linksmiau,
Padaryk, padaryk biznį sau!
Jeigu tu pilnas valios esi,
Ateik su manim pamokų ir praktikos daryt.
Jeigu tiktai galimybės man leis,
Aš ten būsiu, aš ten būsiu...
Nebetyli skambutis! Nebemiega ant stalo mokiniai!
Mes su tavim, mes su tavim, mes su tavim ten turim eit.
Didelės klasės, pilnos karalių mokinių,
Mes su tavim, mes su tavim, aš su tavim vėl einu, ten einu!