bg

Priėmimas į gimnazijos I ir II klases

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į I-Ą ARBA II-Ą GIMNAZIJOS KLASĘ

Pratęsiamas prašymų mokytis I-e, II-e gimnazijos klasėje priėmimo terminas iki š.m. rugpjūčio 1d. 

Šiaulių technologijų mokymo centre vyksta prašymų priėmimas į gimnazijos I ir II klases.

Mokinių mokymas gimnazijos I, II klasėse vykdomas Menų ir grožio paslaugų skyriuje (Vilniaus g. 27, Šiauliai) bei Kuršėnų skyriuje (Daugėlių g. 17, Kuršėnai, Šiaulių rajonas). Mokiniams, besimokantiems I, II gimnazijos klasėse siūlomos 2 mokymosi galimybės:

  1. Mokytis pasirinkto profesinio mokymo programos modulio ir įgyti tam tikrą kompetenciją;
  2. Mokytis pagal ikiprofesinio ugdymo programą ir per 2 metus išbandyti kelių profesijų veiklas.

Baigę pagrindinio ugdymo programą (10 klasių) mokiniai galės tęsti mokymąsi pagal pasirinktą specialybę kartu su vidurinio ugdymo programa.

Norintys stoti į I-ą gimnazijos (9-ą) klasę turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Turimo asmens dokumento kopiją (vieną iš žemiau išvardintų 3 asmens dokumentų):

  • Paso kopiją;
  • Asmens tapatybės kortelės kopiją;
  • Gimimo liudijimo kopiją;

2. 8-os klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

3. Fotonuotraukas – 3 vnt.;

4. Anketą (pildo skyriuje);

5. Prašymą (pildo skyriuje);

6. Parašius prašymą dėl priėmimo į I-ą gimnazijos klasę, reikės pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą, formą 027-1/a. Ji bus elektroninė.

 

Pageidaujantys stoti į II-ą gimnazijos (10-ą) klasę turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Turimo asmens dokumento kopiją (vieną iš žemiau išvardintų 3 asmens dokumentų):

  • Paso kopiją;
  • Asmens tapatybės kortelės kopiją;
  • Gimimo liudijimo kopiją;

2. 9-os klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

3. Fotonuotraukas – 3 vnt.;

4. Anketą (pildo skyriuje);

5. Prašymą (pildo skyriuje);

6. Parašius prašymą dėl priėmimo į II-ą gimnazijos klasę, reikės pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą, formą 027-1/a. Ji bus elektroninė.


Prašymai, dėl priėmimo į I-ą arba II-ą gimnazijos klasę, priimami iki š. m. rugpjūčio 1 d.

Pateiktus dokumentus bus galima papildyti iki 2023 m. rugpjūčio 11 d., kai stojantieji savo mokykloje gaus  8-os arba 9-os klasės baigimo pažymėjimus.

Atvykite:

Menų ir grožio paslaugų skyrius. Adresas: Vilniaus g. 27, Šiauliai, 206 kab. Tel. +370 41 50 37 01,  Mob. +370 655 01 473  Nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Kuršėnų skyrius. Adresas: Daugėlių g. 17, Kuršėnai, Šiaulių r.,  209 kab. Tel. +370 41 58 58 92