bg

Darbo užmokestis

Pareigybė

Pareigybių skaičius

Nustatytas mėnesinis vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, Eur

Direktorius

1

4244.14

Direktoriaus pavaduotojas

2

3793.40

Ugdymą organizuojančio skyriaus vadovas

14

2302,60

Skyriaus vadovas/padalinio vadovas

5

2612,77

Bendro ugdymo dalykų mokytojas

50

1586.55

Profesijos mokytojas

156

1534.06

Specialistas - pedagogas

18

1275.35

Kiti specialistai

48

2167.20

Kvalifikuotas darbuotojas

20

945.91

Darbininkas

85

730.00