bg

Centro taryba

Šiaulių technologijų mokymo centro taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Šiaulių TMC valdymo organas. Taryba patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu.
Centro tarybos (kolegialaus valdymo organo) sudėtis

1. Dovydas Stulpinas – Centro tarybos pirmininkas, socialinių partnerių atstovas, UAB „Putokšnis/Doloop“ vadovas.

2. Audrius Adomaitis – kitų darbuotojų atstovas.

3. Goda Bartkevičienė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė.

4. Laimonas Briedis – mokytojų atstovas.

5. Arūnė Jaraminaitė – mokinių atstovė.

6. Remigijus Laurutis – socialinių partnerių atstovas, UAB „Cherry Servers“ valdybos pirmininkas, UAB „Nord Robotics“ verslo plėtros vadovas.

7. Valerijus Simulik – Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktorius.

8. Lina Tamutienė – socialinių partnerių atstovė, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė.

9. Raimundas Vaišvilas – socialinių partnerių atstovas, UAB „Jupojos technika“ direktorius.