bg

Centro taryba

Šiaulių technologijų mokymo centro taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Šiaulių TMC valdymo organas. Taryba patvirtinta visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
Centro tarybos (kolegialaus valdymo organo) sudėtis

1. Dovydas Stulpinas – Centro tarybos pirmininkas, socialinių partnerių atstovas, UAB „Putokšnis/Doloop“ vadovas.

2. Audrius Adomaitis – kitų darbuotojų atstovas.

3. Audronė Gudonytė - Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė

4. Denis Žerzdevas – mokinių atstovas

5. Edita Minkuvienė – Šiaulių regiono plėtros tarybos atstovė, Šiaulių m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja

6. Laimonas Briedis – mokytojų atstovas.

7. Lina Tamutienė – socialinių partnerių atstovė, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė.

8. Raimundas Vaišvilas – socialinių partnerių atstovas, UAB „Jupojos technika“ direktorius.

9. Remigijus Laurutis – socialinių partnerių atstovas, UAB „Cherry Servers“ valdybos pirmininkas, UAB „Nord Robotics“ verslo plėtros vadovas.