bg

Menų ir grožio paslaugų skyriaus bibliotekininkė Ona Kaškelienė kviečia apsilankyti ir naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis! 

Darbo laikas I-V 8-12 val.
Ona.Kaskeliene@stmc.lt

Biblioteka – svarbi švietimo, kultūros ir profesinio parengimo sistemos dalis, teikianti informacines paslaugas, kaupianti atitinkantį vartotojų poreikius dokumentų fondą, dalyvaujanti ugdymo procese ir bendruomenės kultūrinėje veikloje, užtikrinanti prieigą prie informacinių resursų ir turtingu fondu ugdanti moksleivių norą skaityti bei mokytis.
Bibliotekoje teikiamos paslaugos: prieiga prie interneto, spaudinių išdavimas į namus ir skaitykloje, pagalba ieškant informacijos internete ir abonemente, dokumentų spausdinimas, kopijavimas ir skenavimas. Lankytojai gali naudotis įvairiomis enciklopedijomis, žodynais, žinynais, informacinėmis knygomis, profesine literatūra, skaityti periodinius leidinius, susipažinti su naujų knygų parodomis.

Bibliotekos katalogas
https://www.imobis.lt/app/mobis/stmc
Šiaulių technologijų mokymo centro bibliotekos katalogas suteikia galimybę bibliotekos skaitytojams (mokiniams, mokytojams) neužėjus į biblioteką sužinoti, ar pageidaujama knyga, vadovėlis yra bibliotekoje.

Šiaulių TMC naudojimosi biblioteka taisyklės