bg

Šiaulių technologijų mokymo centras

Vyriausybė 2022 m. balandžio 27 d. pritarė profesinių mokyklų pertvarkai, pagal kurią, 2022 m. rugsėjo 1 d. į Viešąją įstaigą Šiaulių technologijų mokymo centrą sujungtos trys įstaigos: VšĮ Šiaulių profesinio rengimo centras, VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras ir VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla.

Oficialusis profesinio mokymo įstaigos pavadinimas po reorganizacijos – Šiaulių technologijų mokymo centras.


Vizija

Didžiausia profesinio mokymo  įstaiga Šiaurės vakarų Lietuvos regione - atvira, kurianti, moderni, bendradarbiaujanti, socialiai atsakinga, sugebanti integruotis į vietos bendruomenę, orientuota į besikeičiančius darbo rinkos poreikius.

Misija

Užtikrinti mokymo paslaugų kokybę teikiant kokybiškas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, neformalaus profesinio mokymo, perkvalifikavimo paslaugas, sudaryti lanksčias ir palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių ir gebėjimų asmenims, stiprinti  mokslo ir verslo bendradarbiavimą rengiant aukštos pridėtinės vertės kvalifikacijos specialistus, atitinkančius regiono darbdavių ir visuomenės lūkesčius.