bg

  Mokykla įkurta 1961 metais ir mums jau 62 metai!

  Čia galite susipažinti su mūsų istorija.

  Šiandien Prekybos ir verslo skyrius – patraukli, šiuolaikinė ir moderni bei nuolat atsinaujinanti profesinio mokymo įstaiga, kuri teikia kokybiškas profesinio mokymo paslaugas.

Skyriuje yra šios mokymo programos:

  pagrindinio ugdymo programa įgyjant profesiją;
  vidurinio ugdymo programa įgyjant profesiją;
  profesinio mokymo;
  tęstinio profesinio mokymo;
  neformalaus švietimo programos.

 Skyrius, atsižvelgdamas į darbo rinkos pokyčius ir poreikius, nuolat atnaujina ir papildo pirminio profesinio mokymo, tęstinio profesinio mokymo (formaliojo ir neformaliojo) programas.