bg

Viešoji įstaiga „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ savo veiklos pradžią skaičiuoja nuo 1978 m. kartu su šiuo centru buvo įkurtas Vairuotojų mokymo skyrius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 437 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Šiaulių profesinio rengimo centrą, Viešąją įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą ir Viešąją įstaigą Kuršėnų politechnikos mokyklą“ 2 punktu, visos minėtų įstaigų teisės ir pareigos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. perėjo po reorganizavimo veikiančiai viešajai įstaigai – Šiaulių technologijų mokymo centrui. Oficialusis profesinio mokymo įstaigos pavadinimas po reorganizacijos – Viešoji įstaiga Šiaulių technologijų mokymo centras, trumpasis pavadinimas – VšĮ „Šiaulių TMC“.

Todėl nuo šiol mes vadinamės Šiaulių TMC Vairuotojų mokymo skyriumi (toliau - skyrius). Skyriuje mokymas vykdomas pagal formaliojo , formaliojo  tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas. Mokymo vietų adresai – Šiauliai, Dvaro g.144A, Trakų g. 39.