bg

Administracija

Skyriaus vadovė
Jūratė Baltramaitytė

Bendrojo ugdymo organizatorė
Danguolė Parnarauskaitė

Sektoriaus vadovė
Jurgita Mockuvienė

Ūkio dalies vedėjas
Rimvydas Ragauskas

Socialinė pedagogė
Eglė Remeikienė