bg

1,2 % parama

Gyventojų pajamų deklaravimas prasidėjo. Deklaruoti pajamas už praėjusius mokestinius metus turite iki gegužės 2 d. pateikdami Gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją (GPM311 forma).

Aktualu: GPM permokos grąžinamos iki liepos 31 d. visiems teisingai ir laiku deklaravusiems pajamas. Deklaraciją pateikus ar patikslinus po gegužės 2 d., GPM permokos grąžinamos per 90 d. 

Apskaičiuotą GPM reikia sumokėti iki gegužės 2 d. 

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems  Šiaulių profesinio rengimo centrą, Kuršėnų politechnikos mokyklą ir Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą bei skyrusiems dalį gyventojų pajamų mokesčio 2022 metais. Jūsų pagalba padeda nuolat gerinti mokinių ugdymo sąlygas, sėkmingai auginti įstaigą, plėtoti jos įvairiapusę veiklą.

Šiais 2023-aisiais metais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą Jūs galite savo 2022 metų pajamų mokesčio dalį (iki 1,2%) pervesti Šiaulių technologijų mokymo centrui.

Norinčius paremti įstaigą kviečiame užpildyti naują nustatytos FR0512 formos prašymą iki gegužės 2 d. 

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams galima pateikti tik elektroniniu būdu per EDS: https://deklaravimas.vmi.lt/

Duomenys, reikalingi pildant prašymą:

Mokestinis laikotarpis – 2022 m.
Paramos gavėjo identifikacinis kodas – 306139052
Paramos gavėjo pavadinimas – Šiaulių technologijų mokymo centras
Buveinės adresas – Dvaro g. 144A, Šiauliai.

Detalesnę informaciją teikia įstaigos finansų skyrius, tel. +370 6715 5508, +370 41 524727